uw afspraak

Vanaf 28 april 2020 hebben wij de reguliere zorg weer hervat. Inmiddels zijn wij vrijwel volledig opgeschaald en sinds 1 juli 2020 gaan alle reeds geplande afspraken door. Mocht er desondanks iets moeten worden aangepast in de planning nemen wij daarover contact met u op..

triage

U bent welkom in de praktijk, mits u klachtenvrij bent. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Voorafgaand aan uw afspraak worden de volgende vragen gesteld:

 • Bent u of een huisgenoot momenteel in afwachting van de testuitslag van een coronatest?
 • Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur een of meerdere van de volgende symptomen die passen bij corona; verkoudheidsklachten, hoesten, verhoging of koorts, kortademig of benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 • Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?
 • heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • heeft u huisgenoten met corona?
 • Bent u in (thuis-)quarantaine? Of zou u dat moeten zijn?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u JA antwoordt op een van deze vragen vragen wij u contact op te nemen met de praktijk om uw behandeling uit te stellen. Is er sprake van spoed? Dan bespreken we de mogelijkheden.

aanvullende maatregelen

Wij werken al jaren conform de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. Dat betekent dat we altijd al geïnvesteerd hebben in vergaande maatregelen ter preventie van besmettingen en de verspreiding ervan.

Om tandheelkundige behandelingen in deze tijd zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen hebben we, in aanvulling op de genoemde richtlijn een aantal extra maatregelen betreffende onze praktijk en manier van werken.

 • Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken.
 • In de wachtruimte en bij de balie proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Wij vragen u dringend een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk..
 • Het is zaak om zo min mogelijk personen tegelijkertijd in de praktijk te hebben. U wordt verzocht om niet langer dan 5 minuten voor de afspraak te verschijnen.
 • Tandenpoetsen doet u bij voorkeur thuis.
 • Voorafgaand aan een behandeling wordt u in de behandelkamer gevraagd de mond te spoelen met waterstofperoxide 1%.
 • Er moet 1 minuut gespoeld worden en daarna worden uitgespuwd. Als een deel van de vloeistof wordt ingeslikt heeft dat geen nadelige gevolgen. Hebt u slikproblemen of kinderen die het spoelen nog niet machtig zijn, dan maken wij een uitzondering op het spoelprotocol.
 • In de poetsruimte is handzeep en tissue papier aanwezig. De prullenbak dient permanent open te staan.
 • Zoals u in de meeste gevallen gewend bent worden declaraties digitaal verstuurd.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen. Om dit praktisch uitvoerbaar te maken is een deel van het meubilair uit de wachtkamer verwijderd. De literatuur is (voorlopig) uit de wachtkamer gehaald. Net als alle folders, kaartjes en tandpasta’s op de balie.
 • Gebruik van het toilet is voorlopig alleen mogelijk in noodzakelijke gevallen.

Naar en in de behandelkamer:

 • Er worden geen handen geschud. Ook ander vriendelijk bedoeld lichamelijk contact is niet gewenst.
 • U wordt opgehaald uit de wachtkamer door de behandelaar of assistente. Deze is dan reeds beschermd met mondmasker.
 • Het houden van 1,5m afstand is tijdens de behandeling niet mogelijk. Daarvoor draagt het personeel speciale beschermmiddelen.
 • Wij verzoeken u niet met uw hand in uw mond of aan uw gezicht te komen.

toeslag

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus brengen wij een toeslag van €4,26 per patiënt in rekening. Deze toeslag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Als u een mondzorgverzekering heeft, wordt deze toeslag door uw ziektekostenverzekeraar in de meeste gevallen vergoed.

Wij danken u alvast voor uw medewerking. Samen krijgen we Corona onder controle!

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u -bij voorkeur- kenbaar maken per mail: info@deschanstandartsen.nl

Tot binnenkort!

Team De Schans Tandartsen