Skip to main content

eerste bezoek

Welkom bij de Schans Tandartsen! Om een beter beeld te vormen van uw gezondheid stellen wij u bij uw eerste bezoek enkele vragen over uw medische voorgeschiedenis. Hiervoor is een aantal zaken relevant:

  • Medische vragenlijst: Deze ontvangt u van ons. Wij verzoeken u deze lijst aandachtig te lezen en in te vullen. De gegevens kunnen van belang zijn bij de behandeling van uw gebit. Eventuele bijzonderheden bespreekt de tandarts met u.
  • Medicijnenpaspoort: Wanneer u medicatie gebruikt, vragen wij u er een mee te nemen. U kunt dit kosteloos verkrijgen bij uw apotheek.

Vervolgens zal de tandarts een mondonderzoek bij u uitvoeren. Wat wordt er dan gedaan?

  • In uw mond wordt de staat van uw gebit beoordeeld en de conditie van het tandvlees.
  • Digitale röntgenfoto’s (bitewings), hiermee kunnen gaatjes in een vroeg stadium ontdekt worden.
  • Eventueel een overzichtsfoto (orthopantomogram), deze geeft een totaalbeeld van de toestand van uw gebit.

Met behulp van bovenstaande gegevens kan de tandarts een diagnose stellen en een behandelvoorstel doen. Indien er een uitgebreide behandeling moet plaatsvinden, zal de tandarts deze met u bespreken. Er zal dan een nieuwe afspraak gemaakt worden om het behandelplan met eventuele alternatieven te bespreken. Hierbij houden wij rekening met uw voorgeschiedenis, klachten, wensen en uw financiële situatie.