Skip to main content

Verwijzen

Als tandarts kunt u uw patiënten naar ons doorverwijzen voor behandeling bij de implantoloog, Babette Korteweg-Vissers. Verwezen patiënten kunnen zich niet bij ons inschrijven als reguliere patiënt tijdens of na de behandeling. U ziet uw patiënt dus altijd weer terug!

Stuur uw verwijzing bij voorkeur via ZorgMail naar ons toe: deschanstandartsen@zorgmail.nl

Vermeld hierbij de naam, geboortedatum en contactgegevens van uw patiënt. Uiteraard stellen we het zeer op prijs als recente behandelinformatie en/of röntgenfoto’s worden bijgevoegd. Indien er sprake is van een spoedverwijzing, zoals acute pijn of een trauma van een front-element, dit dan graag uitdrukkelijk vermelden. Deze patiënten zullen dan met voorrang gezien worden.

Na ontvangst van de verwijsbrief zullen wij binnen enkele dagen contact opnemen met uw patiënt. Er zal een afspraak voor een eerste consult worden ingepland en uw patiënt ontvangt hiervan een bevestiging per post of e-mail.

Na het eerste bezoek zal altijd een schriftelijk behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan wordt zowel naar u (via ZorgMail) als naar uw patiënt (via ZorgMail of per post) verzonden. Ter aanvulling op het individuele behandelplan ontvangt uw patiënt een informed-consent en een kostenbegroting. Twijfel niet contact op te nemen met wanneer u overleg wenst over het opgestelde behandelplan!

Na behandeling ontvangt u een eindverslag en eventuele vervaardigde röntgenopnames via ZorgMail.