Skip to main content

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens de openingstijden van onze praktijk, belt u naar 071-5142100

Buiten onze reguliere openingstijden werken wij voor onze Spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot Tandartsspoedpraktijk op tel: 0900-8602 (€0.90 per gesprek).

Tandartsspoedpraktijk

Simon Smitweg 14, 2353GA te Leiderdorp
Telefoon:  0900-8602 (€0.90 p/g)
www.tandartsspoedpraktijk.nl/leiden

De Tandartsspoedpraktijk is in 2013 opgericht met als doel de kwaliteit, kosten en toegankelijkheid van de spoedeisende hulp te verbeteren. De praktijk is 24 uur per dag 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

De Tandartsspoedpraktijk heeft naast de vestiging in Leiderdorp, ook vestigingen in Groningen, Zwolle (Isala), Amersfoort (MC Meander), Tiel (Ziekenhuis Rivierenland), Nijmegen (CWZ), Utrecht (St. Antonius), Amsterdam (OLVG, locatie Oost), Den Haag (HMC Westeinde). Mocht een andere locatie u op dat moment beter uitkomen dan kunt u aan de telefoon uw voorkeur aangeven.

Aantal zaken waar u ook rekening mee dient te houden:

  • Bij het bellen: houdt uw BSN-nummer (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
  • U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • U dient uw consult en/of spoedbehandeling bij Tandartsspoedpraktijk direct te voldoen middels pin of creditcard.
  • De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) bepaald en worden ieder jaar herzien.
  • Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
  • U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
  • Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
  • Kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Tot slot:

  • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien. Daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, zoals gebruikelijk, altijd terugverwezen naar uw eigen tandarts.

Na de behandeling e-mailt de Tandartsspoedpraktijk behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen.

Vraagt u zich af of er sprake is van spoed of denkt u dat behandeling misschien kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? De spoeddienst kan dit met u bespreken.

Op Allesoverhetgebit staan enkele voorbeelden en tips bij acute pijn en andere vervelende situaties aan uw tanden of mond.